Instytut
Zarządzania

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM

7 zjazd 25.06.2022

sobota
09.00-10.30 Zarządzanie kompetencjami (2 godz.) sala 205
10.45-12.15
Zarządzanie kompetencjami (2 godz.) sala 205
12.30 - 14.00 Zarządzanie kompetencjami (2 godz.) sala 205
14.15-15.45 Zarządzanie kompetencjami (2 godz.)- zal sala 205

6 zjazd 11-12.06.2022

sobota
08.15-10.45 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (3 godz.) - egzamin
sala 205
10.00-11.30
Rynek pracy i programy "Praca-życie (2 godz.) sala 205
11.45 - 14.15 Rynek pracy i programy "Praca-życie (2 godz.)- zal.
sala 205
niedziela
  System ocen pracowniczych (2 godz.) sala 205
  System ocen pracowniczych (2 godz.) sala 205
  System ocen pracowniczych (2 godz.) sala 205
  System ocen pracowniczych (2 godz.)- zal.
sala 205

 

5 zjazd 28-29.05.2022

sobota
08.15-09.45 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
10.00-11.30
Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
11.45 - 14.15 Etyka w stosunkacg pracy (3 godz.) sala 205
niedziela
  System ocen pracowniczych (2 godz.) sala 205
  System ocen pracowniczych (2 godz.) sala 205
  System ocen pracowniczych (2 godz.) sala 205
  System ocen pracowniczych (2 godz.) sala 205

4 zjazd 14-15.05.2022

sobota
08.15-09.45 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
10.00-11.30
Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
11.45 - 14.15 Etyka w stosunkach pracy (3 godz.)
sala 205
niedziela
08.15-9.45 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.)
sala 205
10.00-11.30
Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
11.45 - 13.15 Rynek pracy i programy "Praca-życie" (2 godz.)
sala 205
13.30 - 15.00 Rynek pracy i programy "Praca-życie" (2 godz.) sala 205

3 zjazd 02-03.04.2022

sobota
08.15-09.45 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) sala 205
10.00-12.30
Elementy psychologii i socjologii pracy (3 godz.) - zal.
sala 205
12.45 - 14.15 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.)
sala 205
14.30 -16.00 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
niedziela
08.15-10.45 Ochrona danych osobowych w procesie kadrowym (3 godz.)
sala 205
11.00-12.30
Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
12.45 - 15.15 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (3 godz.) sala 205

2 zjazd 19-20.03.2022

sobota
08.15-09.45 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) sala 205
10.00-11.30
Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) - zal.
sala 205
11.45 - 13.15 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) sala 205
13.30 -16.00 Elementy psychologii i socjologii pracy (3 godz.) sala 205
niedziela
08.15-10.45 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.)
sala 205
11.00-12.30
Negocjacje zbiorowe(2 godz.) sala 205
12.45 - 15.15 Negocjacje zbiorowe (3 godz.) - zal.
sala 205

1 zjazd 05-03.03.2022

sobota
08.15-09.45 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) sala 205
10.00-11.30
Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) sala 205
11.45 - 13.15 Negocjacje zbiorowe (2 godz.) sala 205
13.30 -16.00 Negocjacje zbiorowe (3 godz.) - zal.
sala 205
niedziela
08.15-09.45 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.)
sala 205
10.00-11.30
Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
11.45 - 13.15 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) sala 205
13.30-16.00 Elementy psychologii i socjologii pracy (3 godz.) sala 205

 

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM

7 zjazd 19-20.02.2022

sobota
08.15-09.45 Negocjacje zbiorowe (2 godz.)
sala 205
10.00-12.30
Negocjacje zbiorowe (3 godz.)
sala 205
12.45 - 14.15 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.)
sala 205
14.30 -16.00 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) sala 205
niedziela
08.00-09.45 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.)
sala 205
10.00-11.30
Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
11.45 - 13.15 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) sala 205
13.30-15.00 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) sala 205

6 zjazd 05-06.02.2022 odwołany

5 zjazd 22-23.01.2022

sobota
08.15-10.45 Podstawy Zarzadzania Zasobami Ludzkimi (3 godz.)- zal.
sala 205
10.00-12.30
Motywowanie w organizacji (2 godz.) sala 205
12.45 - 14.15 Motywowanie w organizacji (2 godz.) - zal.
sala 205
niedziela
08.00-10.45 Kultura organizacyjna (3 godz.)- zal.
sala 205
11.00-12.30
Ochrona danych osobowych w procesie kadrowym (2 godz.)- egz. sala 205
12.45 - 15.15 Ochrona danych osobowych w procesie kadrowym (3 godz.)- egz. sala 205

4 zjazd 18-19.12.2021

sobota
08.15-09.45 Ubezpieczenia społeczne (3 godz.)
sala 205
10.00-12.30
Ubezpieczenia społeczne (2 godz.) sala 205
12.45 - 14.15 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy (3 godz.)
sala 205
13.30-16.00 BHP (2 godz.) sala 205
niedziela
08.00-09.30 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) sala 205
09.45-11.15
Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.)- egz. sala 205
11.30 - 13.00 Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.) sala 132
13.15 - 14.45 Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.) - zal.
sala 132

3 zjazd 04-05.12.2021

sobota
08.15-09.45 Ubezpieczenia społeczne (3 godz.)
sala 205
10.00-12.30
Ubezpieczenia społeczne (2 godz.) sala 205
12.45 - 15.15 Podstawy ZZL (3 godz.) sala 205
niedziela
08.00-09.30 Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.) sala 132
09.45-11.15
Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.) sala 132
11.30 - 13.00 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.)
sala 205
13.15 - 15.45 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy (3 godz.) sala 205

 

2 zjazd 20-21.11.2021

sobota
08.00-10.30 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (3 godz.) sala 205
10.45-12.15
Kultura organizacyjna (2 godz.)
sala 205
12.30 - 15.00 Kultura organizacyjna (3 godz.) sala 205
niedziela
08.15-09.45 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) sala 205
10.00-11.30
Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) sala 205
11.45 - 13.15 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (2 godz.) sala 205
13.30 - 15.00 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (2 godz.)- zal. sala 205

   

1 zjazd 06-07.11.2021

sobota
08.30-08.50 Inauguracja XIII edycji SPZZL
sala 205
09.00-11.30
Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (3 godz.)
sala 205
11.45 - 13.15 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) sala 205
13.30 - 15.10 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) sala 205
niedziela
08.15-09.45 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (2 godz.) sala 205
10.00-11.30
Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (2 godz.) sala 205
11.45 - 13.15 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (2 godz.) sala 205
13.30 - 15.00 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (2 godz.) sala 205