Instytut
Zarządzania

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM

 

4 zjazd 24-25.04.2021

sobota
08.15-09.45 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) platforma MS Teams
10.00-11.30
Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) platforma MS Teams
11.45 - 14.15 Etyka w stosunkach pracy (3 godz.)  platforma MS Teams
niedziela
8.15 - 9.45 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (2 godz.)
platforma MS Teams
10.00 -11.30 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (2 godz.)- zal. platforma MS Teams
11.45 -13.15 Rynek pracy i programy "Praca - życie"(2 godz.) platforma MS Teams
13.30 - 15.00 Rynek pracy i programy "Praca - życie"(2 godz.) platforma MS Teams

3 zjazd 10-11.04.2021

sobota
08.15-09.45 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) platforma MS Teams
10.00-11.30
Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) platforma MS Teams
11.45 - 13.15 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (2 godz.)  platforma MS Teams
13.30 - 15.00 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (2 godz.) platforma MS Teams
niedziela
8.15 - 10.45 Elementy psychologii i socjologii pracy (3 godz.)- zal.
platforma MS Teams
11.00 -12.30 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) platforma MS Teams
12.45 -14.15 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) platforma MS Teams
14.25 - 15.10 Etyka w stosunkach pracy (1 godz.) platforma MS Teams

2 zjazd 20-21.03.2021

sobota
08.15-10.45 System wynagradzania i wartościowanie pracy (3 godz.) - egzamin
platforma MS Teams
11.00-12.30
Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) platforma MS Teams
12.45 - 14.15 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.)  platforma MS Teams
niedziela
8.15 - 9.45 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy (3 godz.) platforma MS Teams
10.00 -11.30 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) platforma MS Teams
11.45 -13.15 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) platforma MS Teams
13.30 -15.00 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) platforma MS Teams

1 zjazd 06-07.03.2021

sobota
08.15-09.45 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2 godz.) platforma MS Teams
10.00-11.30
System wynagradzania i wartościowanie pracy (2 godz.) platforma MS Teams
11.45 - 13.15 Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.)
 platforma MS Teams
13.30 - 15.00 Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) platforma MS Teams
niedziela
09.00 - 9.45 System wynagradzania i wartościowanie pracy (1 godz.) platforma MS Teams
10.00 -11.30 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2 godz.) platforma MS Teams
11.45 -13.15 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) platforma MS Teams
13.30 -15.00 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) platforma MS Teams

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM

7 zjazd 27-28.02.2021

sobota
08.15-09.45 Negocjacje zbiorowe (2 godz.) platforma MS Teams
10.00-11.30
Negocjacje zbiorowe (2 godz.) - zal. platforma MS Teams
12.00 - 13.30 Zarządzanie kompetencjami (2 godz.)
 platforma MS Teams
13.45 - 15.15 Zarządzanie kompetencjami (2 godz.) platforma MS Teams
niedziela
08.15 - 9.45 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2 godz.) platforma MS Teams
10.00 -11.30 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2 godz.) platforma MS Teams
11.45 -13.15 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) platforma MS Teams
13.30 -15.00 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) platforma MS Teams

6 zjazd 30-31.01.2021

sobota
08.15-09.45 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2 godz.) platforma MS Teams
10.00-11.30
System wynagradzania i wartościowanie pracy (2 godz.) platforma MS Teams
11.45 - 13.15 Negocjacje zbiorowe (2 godz.)
 
13.30 - 16.00 Negocjacje zbiorowe (3 godz.)
platforma MS Teams
niedziela
09.00 - 10.30 Zarzadzanie kompetencjami (2 godz.)
platforma MS Teams
10.45 -12.15 Zarzadzanie kompetencjami (2 godz.) platforma MS Teams
12.30 -15.00 System wynagradzania i wartościowanie pracy (3 godz.) platforma MS Teams

5 zjazd 16-17.01.2021

sobota
08.15-09.45 System ocen pracowniczych (2 godz.) platforma MS Teams
10.00-11.30
System ocen pracowniczych (2 godz.) platforma MS Teams
11.45 - 14.15 Negocjacje zbiorowe (3 godz.) w tym 15 min przerwy
platforma MS Teams
niedziela
08.15 - 9.45 System ocen pracowniczych (2 godz.)
platforma MS Teams
10.00 -11.30 System ocen pracowniczych (2 godz.)- egz.
platforma MS Teams
11.45 -13.15 Negocjacje zbiorowe (2 godz.)
platforma MS Teams

4 zjazd 19-20.12.2020

sobota
08.15-09.45 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) platforma MS Teams
10.00-11.30
Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) platforma MS Teams
11.45 - 14.15 Ubezpieczenia społeczne (3 godz.) w tym 15 min przerwy
platforma MS Teams
niedziela
08.15 - 9.45 System ocen pracowniczych (2 godz.)
platforma MS Teams
10.00 -11.30 System ocen pracowniczych (2 godz.) platforma MS Teams
11.45 -14.15 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (3 godz.) w tym 15 min. przerwy
platforma MS Teams

 

3 zjazd 05-06.12.2020

sobota
08.15-09.45 Motywowanie w organizacji (2 godz.) platforma MS Teams
10.00-11.30
Motywowanie w organizacji (2 godz.)- zal
platforma MS Teams
11.45 - 13.15 Ubezpieczenia społeczne (2 godz.) platforma MS Teams
13.30 - 15.00 Ubezpieczenia społeczne (2 godz.) platforma MS Teams
niedziela
08.15 - 9.45 System ocen pracowniczych (2 godz.)
platforma MS Teams
10.00 -11.30 System ocen pracowniczych (2 godz.) platforma MS Teams
11.45 -14.15 Ubezpieczenia społeczne (3 godz.) w tym 15 min. przerwy
platforma MS Teams

 

2 zjazd 21-22.11.2020

sobota
08.15-09.45 Kultura organizacyjna (2 godz.) platforma MS Teams
10.00-11.30
Kultura organizacyjna (2 godz.)- zal
platforma MS Teams
11.45 - 13.15 Ochrona danych osobowych w procesie kadrowym (2 godz.) platforma MS Teams
13.30 - 16.00 Ochrona danych osobowych w procesie kadrowym (3 godz. w tym 15 min. przerwy) - zal.
platforma MS Teams
niedziela
08.15 - 9.45 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi (2 godz.)
platforma MS Teams
10.00 -11.30 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi (2 godz.) platforma MS Teams
11.45 -13.15 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi (2 godz.) -zal.
platforma MS Teams

 

1 zjazd 07-08.11.2020

sobota
09.30-09.00 Inauguracja XIII edycji SPZZL
platforma MS Teams
09.10-10.40
Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (2 godz.)
platforma MS Teams
10.55 - 12.25 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (2 godz.) platforma MS Teams
12.40 - 15.10 Ochrona danych osobowych w procesie kadrowym (3 godz. w tym 15 min. przerwy) platforma MS Teams
niedziela
08.15-09.45 Kultura organizacyjna (2 godz.)
platforma MS Teams
10.00-11.15
Kultura organizacyjna (2 godz.) platforma MS Teams
11.45 - 14.15 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (3 godz. w tym 15 min. przerwy) platforma MS Teams