Instytut
Zarządzania

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM

6 zjazd 15-16.06.2019

sobota
8.15 - 09.45 Rynek pracy i programy "Praca -życie" (2 godz.) sala 205
10.00-11.30
Rynek pracy i programy "Praca -życie" (2 godz.) sala 205
11.45 - 13.15 Rynek pracy i programy "Praca -życie" (2 godz.)- zal.
sala 205

5 zjazd 01-02.06.2019

sobota
8.15 - 09.45 Negocjacje zbiorowe  (2 godz.) sala 205
10.00-11.30
Negocjacje zbiorowe  (2 godz.)- zal.
sala 205
11.45 - 13.15 Rynek pracy i programy "Praca -życie" (2 godz.) sala 205
13.30-15.00 Rynek pracy i programy "Praca -życie" (2 godz.) sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) sala 205
10.00 -11.30 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.)- zal
sala 205
11.45 -14.15 Negocjacje zbiorowe  (2 godz.)
 sala 205
14.30 - 16.00 Negocjacje zbiorowe  (3 godz.)- zal.
sala 205

4 zjazd 18-19.05.2019

sobota
8.50 - 10.20 System ocen pracowniczych  (2 godz.) sala 205
10.30-12.00
System ocen pracowniczych  (2 godz.) sala 205
12.20 - 13.50 System ocen pracowniczych  (2 godz.) sala 205
14.00-15.30 System ocen pracowniczych  (2 godz.)-egz. sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) sala 205
10.00 -11.30 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) sala 205
11.45 -14.15 Kultura organizacyjna  (2 godz.)
 sala 205
14.30 - 15.00 Kultura organizacyjna  (2 godz.) sala 205

3 zjazd 13-14.04.2019

sobota
8.50 - 10.20 System ocen pracowniczych  (2 godz.) sala 205
10.30-12.00
System ocen pracowniczych  (2 godz.) sala 205
12.20 - 13.50 System ocen pracowniczych  (2 godz.) sala 205
14.00-15.30 System ocen pracowniczych  (2 godz.) sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Kultura organizacyjna (2 godz.) sala 205
10.00 -11.30 Kultura organizacyjna (2 godz.) sala 205
11.45 -14.15 Etyka w stosunkach pracy (3 godz.) -zal.
 sala 205

2 zjazd 30-31.03.2019

sobota
8.15 - 10.40 Negocjacje zbiorowe (3 godz.) sala 205
10.50-12.20
Negocjacje zbiorowe (2 godz.) sala 205
12.45 - 14.15 Etyka w stosunkach pracy (2 godz.) sala 205
14.30-16.00 Etyka w stosunkach pracy (2 godz.) sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
10.00 -11.30 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) - egz.
sala 205
11.45 -13.15 Prawo pracy , rynku pracy i zbiorowe stosunki (2 godz.)
 sala 205
13.30 - 15.00 Prawo pracy , rynku pracy i zbiorowe stosunki (2 godz.) - egz. sala 205

1 zjazd 16-17.03.2019

sobota
8.50 - 10.20 Zarządzanie kompetencjami  (2 godz.) sala 205
10.30-12.00
Zarządzanie kompetencjami  (2 godz.) sala 205
12.20 - 13.50 Zarządzanie kompetencjami  (2 godz.) sala 205
14.00-15.30 Zarządzanie kompetencjami  (2 godz.)- zal. sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) sala 205
10.00 -11.30 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) sala 205
11.45 -13.15 Zasady i metody doboru kadr(2 godz.)
 sala 205
13.30 - 15.00 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM

7 zjazd 02-03.03.2019

sobota
8.00 - 10.30 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki (3 godz.) sala 205
10.45-12.15
Wartościowanie  pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
12.30 - 14.00 Wartościowanie  pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
14.15-15.45 Wartościowanie  pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Wartościowanie  pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
10.00 -11.30 Wartościowanie  pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
11.45 -13.15 Wartościowanie  pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) - egz
 sala 205
13.30 - 15.00 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205

6 zjazd 09-10.02.2019

sobota
8.00 - 10.30 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki (3 godz.) sala 205
10.45-12.15
Wartościowanie  pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
12.30 - 14.00 Wartościowanie  pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
14.15-15.45 Wartościowanie  pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Wartościowanie  pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
10.00 -11.30 Wartościowanie  pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
11.45 -13.15 Wartościowanie  pracy i systemy wynagradzania (2 godz.)  sala 205
13.30 - 15.00 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205

5 zjazd 26-27.01.2019

sobota
8.15 - 9.45 Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.) sala 132
10.00-11.30
Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.) sala 132
11.45 - 13.15 Motywowanie w organizacji (2 godz.) sala 205
13.30-15.00 Motywowanie w organizacji (2 godz.) - zal.
sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.) sala 132
10.00 -11.30 Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.) - zal.
sala 132
11.45 -13.15 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.)  sala 205
13.30 - 15.00 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205

4 zjazd 12-13.01.2019

sobota
8.15 - 9.45 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki (2 godz.) sala 205
10.00-12.30
Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki (2 godz.) sala 205
12.45 - 15.15 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (3 godz.) sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki (2 godz.)
sala 205
10.00 -11.30 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki (2 godz.) sala 205
11.45 -13.15 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.)  sala 205
13.30 - 15.00 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) sala 205

3 zjazd 08-09.12.2018

sobota
8.50-10.20 Podstawy ZZL (2 godz.)
sala 205
10.30-12.00
Podstawy ZZL (2 godz.) sala 205
12.15 - 13.45 Podstawy ZZL (2 godz.) - zal. sala 205
14.00 - 16.30 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (3 godz.)- zal.
sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki (2 godz.)
sala 205
10.00 -11.30 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki (2 godz.) sala 205
11.45 -13.15 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.)  sala 205
13.30 - 15.00 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) sala 205

2 zjazd 24-25.11.2018

sobota
8.15-10.45 Ubezpieczenia społeczne (3 godz.)
sala 205
11.00-12.30
Ubezpieczenia społeczne (2 godz.)- zal.
sala 205
12.45 - 14.15 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (2 godz.) sala 205
14.30 - 16.00 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (2 godz.) sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.)
sala 205
10.00 -11.30 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) sala 205
11.45 -13.15 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (2 godz.)  sala 205
13.30 - 15.00 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (2 godz.) sala 205

 

1 zjazd 03-04.11.2018

sobota
9.45-10.15 Inauguracja XI edycji SPZZL
sala 205
10.30-13.00
Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (3 godz.)
sala 205
13.15 - 15.45 Elementy psychologii i socjologi pracy (3 godz.) sala 205
niedziela
8.15-10.45 Ubezpieczenia społeczne (3 godz.)
sala 205
11.00-12.30
Ubezpieczenia społeczne (2 godz.) sala 205
12.45 - 15.30 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (3 godz.) sala 205