Instytut
Zarządzania

 

STUDIA PODYPLOMOWE DORADZTWO i ORIENATACJA ZAWODOWA

  PLAN ZAJĘĆ
(zostanie opublikowany po zakończnej rekrutacji, która trwa do 31 października 2022 r.)

 

 

Sobota

 Godzina    
     
     
     
     
     
     

 

 

Niedziela

 Godzina    
     
     
     
     
     

 

 

 

Sobota

   
   
   
   

 

 

Niedziela

   
   
   
   
   
   

 

 

 

Sobota

   
   
   
   

 

 

Niedziela

   
   
   
   
   

 

 

 

Sobota

   
   
   
   
   

 

 

Niedziela