Instytut
Zarządzania

Ramowy plan hospitacji
w Instytucje Zarządzania UwB

na semestr letni w roku akademickim 2021/2022

Działając na podstawie § 7 Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku ustalam Ramowy Plan Hospitacji w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022:

 

 Lp.

Nazwa przedmiotu hospitowanego

 Miejsce zajęć

Imię i nazwisko osoby hospitowanej

Imię i nazwisko osoby hospitującej

 

1.

Analiza ekonomiczna 450-ZS1-2AEK

Poniedziałek g. 9.45-11.15 (w) zdalne do 3.04.2022 s.301

dr hab.  Anna Grześ

dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof.UwB

2.

Strategie rozwoju przedsiębiorstw 330-ES2-2XZST

Czwartek g. 8.00-9.30 (w) zdalne do 3.04.2022 s.201

dr Andrzej Kondej

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

Dyrektor IZ

3.

Komunikacja w biznesie 450-ZS2-1KWB

Czwartek g. 11.30-13.00 (ćw) s. 303

dr Ewa Kuzionko- Ochrymiuk

dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB

4.

Rachunkowość zarządcza 450-ZN2-1RZA

Sobota g.9.50-11.20 (ćw.) s. 316

dr Teresa Mikulska

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

Dyrektor IZ

5.

Zachowania organizacyjne 450-ZS1-1ZOR

Wtorek g. 18.30-20.00 (ćw.) s. 207

dr Cezary Mielko

 

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

Dyrektor IZ

6.

Logistyka 450-ZS2-1LOG

Środa g. 18.30-20.00 (ćw.) s. 206

mgr Julita Augustyńczyk

dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB

7.

Badania marketingowe

450-ZS1-1BMA

Środa g. 8.00-9.30 (ćw.) s. 133

mgr Agata Kilon

dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB

8.

Konflikt i kryzys w organizacji 450-ZS2-2PKKO

Piątek g. 15.00-16.30 (ćw.) s. 318

mgr Jerzy Janowicz

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB Dyrektor IZ

9.

Analiza ekonomiczna 450-ZS1-2AEK

Czwartek g. 9.45-11.15 (ćw.) s. 302

mgr Aleksandra Kopko

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB Dyrektor IZ

10

Zachowania organizacyjne 450-ZS1-1ZOR

Wtorek g. 16.45-18.15 (ćw.) s. 207

mgr Monika Garwolińska

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

Dyrektor IZ

11

 

Podstawy zarzadzania strategicznego 450-ZS1-2PZS

Czwartek g. 11.30-13.00 (ćw.) s. 205

Mgr Mateusz Sieńko

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

Dyrektor IZ