Instytut
Zarządzania

 Wykaz opiekunów lat w roku akademickim 2020/2021

Kod roku studiów Imię i nazwisko opiekuna roku w 2020/2021
ZS1-1-2020 dr Karina Sachpazidu-Wójcicka
ZS1-2-2020 dr Anna Śleszyńska-Świderska
ZS2-3-2020 dr Anna Busłowska
   
ZS2-1-2020 dr Anna Augustyn
ZS2-2-2019 dr Andrzej Kondej
 
ZN1-1-2020 dr Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
 
ZN2-1-2020 dr Marek Kruk