Instytut
Zarządzania

 Wykaz opiekunów lat w roku akademickim 2019/2020

Kod roku studiów Imię i nazwisko opiekuna roku w 2019/2020
ZS1-1-2019 dr Anna Śleszyńska - Świderska
ZS1-2-2019 dr Anna Busłowska
ZS2-3-2019 dr Anna Augustyn
   
ZS2-1-2019 dr Andrzej Kondej
ZS2-2-2019 dr Joanna Prystrom