Instytut
Zarządzania

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2021/2022

  

Kierunek

Opiekunowie

Zarządzanie stacjonarne I stopień

 dr Marek Kruk

Zarządzanie stacjonarne II stopień

dr Ewa Kuzionko - Ochrymiuk

Zarządzanie niestacjonarne I stopień

dr Marek Kruk

Zarządzanie niestacjonarne II stopień

dr Ewa Kuzionko - Ochrymiuk