Instytut
Zarządzania

Opłata rekrutacyjna: zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Rektora UwB z dnia 23 kwietnia 2019 r. opłata za rekrutacyjna za studia podyplomowe nie jest pobierana

Opłata za studia 3 900 zł (płatna w czterech równych ratach)

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych Psychologia w Zarządzaniu ma przypisane konto indywidualne, na które należy wpłacać raty czesnego. 

Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

  • wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku,
  • w lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią kliknąć,
  • wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.