Instytut
Zarządzania

Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów, prezentują biznesowe studia przypadku. Ćwiczenia i warsztaty czynią nasz program wyjątkowym.

Program Executive MBA to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów – praktyków. Znają każdy zakręt, każdy milimetr i każdą przeszkodę przekazywanego zagadnienia, dzięki czemu  „trudne” zajęcia stają się zrozumiałe i ciekawe. Program Executive Master of Business Administration to esencja wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

Ukończenie programu z dyplomem Executive Master of Business Administration budzi zaufanie wśród pracodawców, jest synonimem bardzo szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. To jak znak najwyższej jakości w edukacji.

Program MBA otwiera możliwości na nową, lepszą pracę już w trakcie trwania programu. Nowe przyjaźnie zawarte podczas zajęć kiełkują i znajdują wspólną przestrzeń dialogu również w relacjach biznesowych. Program Executive MBA to ugruntowanie pozycji na rynku pracy  i potwierdzenie wysokich kompetencji.

Najlepszą motywacją do podjęcia Executive MBA to przekrojowa, praktyczna wiedza oraz chęć rozwoju. Wzrost wynagrodzenia po programie Executive MBA to przyjemny bonus.

 

Dlaczego warto?

  1. W opinii uczestników i pracodawców jest to jeden z najbardziej praktycznych programów Executive MBA w Polsce.
  2. Nasza kadra to trenerzy biznesu, eksperci w swoich dziedzinach.
  3. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego).
  4. Interaktywna forma zajęć.
  5. Profesjonalne materiały i podręczniki prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
  6. W trakcie trwania programu Executive MBA uczestnicy mają możliwość wyjazdu na sesję zajęciową na uczelni zagranicznej – RSM Erasmus University oraz możliwość wzięcia udziału w wybranych sesjach Executive MBA Porto Business School w ramach programu wymiany uczestników.
  7. Po ukończeniu programu Executive MBA istnieje możliwość wstąpienia do Klubu Absolwentów MBA GFKM. Organizowane są regularne spotkania, wyjazdy, wykłady i warsztaty.