Instytut
Zarządzania

Seminarium naukowe Instytutu Zarządzania UwB

Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnym seminarium naukowym Instytutu Zarządzania UwB, które odbędzie się w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 11.15 w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzia ZOOM.

Przewidziane prelekcje na najbliższe seminarium:

1)  Model wpływu zasobów niematerialnych na potencjał finansowy przedsiębiorstw z branży wysokich technologii - dr hab. Dorota Perło, mgr Norbert Arszułowicz

2)  Modelowanie równań strukturalnych PLS-SEM w programie SmartPLS - dr Iwona Skrodzka.

Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w seminarium prosimy o kontakt z Sekretariatem IZ UwB: iz@uwb.edu.pl

 

Jednocześnie informujemy, że dotychczas przedmiotem dyskursu naukowego w ramach cyklu Seminariów naukowych IZ UwB w roku akademickim 2020/2021 były następujące zagadnienia:

- Barometr koniunktury B-KOM – współpraca nauki z biznesem - dr M. Citkowski, mgr Monika Garwolińska (14.10.2020);

- Metodyka badań w zarządzaniu - wybrane przykłady - dr Karina Sachpazidu-Wójcicka (9.12.2020);

- Wpływ wirus COVID-19 na konsumpcję leków w Polsce i wyniki badań w ramach stażu naukowego – dr Anna Śleszyńska-Świderska (10.02.2021);

- Zatrudnienie obywateli Ukrainy w Polsce w kontekście potrzeb polskiego rynku pracy – mgr Julita Augustyńczyk (10.03.2021);

- Profil kompetencyjny menedżera MŚP a konkurencyjność przedsiębiorstwa - mgr Monika Garwolińska (14.04.2021).

 

Z wyrazami szacunku,

 

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

Dyrektor IZ UwB