Instytut
Zarządzania

Zaproszenie na szkolenie 23, 24 i 25 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu "Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich" (sygnatura: POWR.03.05.00-00-A007/20-00) w partnerstwie z Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuję, iż został uruchomiony nabór na kolejne szkolenia związane ze zwiększaniem dostępności oraz pracą z osobami z niepełnosprawnościami Szkolenia skierowane są do wszystkich pracowników UwB. Przewidywane terminy to 23, 24 i 25 marca 2021 r.  Szkolenie realizowane będzie przez doświadczonych trenerów w formie warsztatowej stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Dodatkowo na dzień 25 marca przewidziane jest szkolenie zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami poznawczymi (np. ze spektrum autyzmu), jednakże warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu specjalistycznym jest wcześniejszy udział (przynajmniej dzień wcześniej) w szkoleniu ogólnym.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: dostepny@uwb.edu.pl.

Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2021 r. 

Liczba miejsc w grupie jest ograniczona.

 


Do pobrania:

Harmonogram szkolenia