Instytut
Zarządzania

XII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „Przedsiębiorczość i innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie w Polsce i na Ukrainie”

 

 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
i Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku

mają zaszczyt zaprosić na
XII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

„Przedsiębiorczość i innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie

w Polsce i na Ukrainie”

 Patronat honorowy nad Konferencją objął Prezydent Miasta Lublina - dr Krzysztof Żuk

Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski

Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Yurii Pogulajko

Przewodnicząca Wołyńskiej Rady Obwodowej Iryna Vahovych

 

Termin: 21.05.2021 – 23.05.2021

Miejsce konferencji: Ośrodek Wypoczynkowy Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki nad jez. Świtaź, Ukraina 

Komitet organizacyjny i naukowy konferencji:

dr Sylwester Bogacki - Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI- przewodniczący Komitetu / WSEI

prof. Anatolii V. Tsos – Rektor Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet Im. Łesii Ukrainki w Łucku  - przewodniczący Komitetu / WNU

prof. WSEI, dr Mariusz Paździor – Prorektor do spraw Kształcenia i Spraw Studenckich WSEI

dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEI

dr Olena Ivashko - Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet Im. Łesii Ukrainki w Łucku

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – sekretarz konferencji, WSEI

 

Tematyka i cel konferencji

Konferencja będzie stanowić, jak co roku, spotkanie przedstawicieli nauki, samorządowców i praktyków życia gospodarczego z Polski i Ukrainy, którzy będą dyskutować nad problematyką innowacji i przedsiębiorczości. Zaprezentowane zostaną także modele współpracy uczelni z pracodawcami (jako równorzędnymi partnerami), świadomymi korzyści płynących z realizacji studiów dualnych oraz dobre praktyki w zakresie ewaluacji kształcenia dualnego. Proponowana tematyka ma charakter zarówno ogólnoteoretyczny jak i szczegółowy. Program konferencji obejmuje trzy obszary tematyczne: studia dualne jako narzędzie innowacyjności w edukacji wobec wyznawań współczesnego świata, innowacyjność współczesnego biznesu i współczesna administracja wobec wyzwań globalizacji. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz nadsyłania tekstów referatów/artykułów. Teksty spełniające wymogi redakcyjne, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w Monografii WSEI lub w Czasopiśmie Ekonomicznym Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki.

Warunki udziału w konferencji:
Udział w konferencji jest płatny i wynosi w zależności od wyboru opcji:

  1. Opłata konferencyjna w wysokości 600,00 zł obejmuje udział w konferencji, opublikowanie referatu w Monografii (Wydawnictwo Innovatio Press lub Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki )*, przejazd autokarem, śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe, 3 noclegi (wyjazd -20.05.2021)
  1. Opłata konferencyjna w wysokości 400,00 zł obejmuje udział w konferencji bez referatu, j.w.
  2. Opublikowanie tekstu w Monografii bez udziału w konferencji: 200 zł.
  3. Za dopłatą autorzy mogą złożyć artykuł do publikacji w Czasopiśmie Ekonomicznym Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki  zgodnie z cennikiem i procedurami czasopisma: 150 https://echas.eenu.edu.ua/index.php/echas
  4. Istnieje dodatkowo możliwość w zależności od tematyki złożenia artykułu (np. drugiego) zgodnie z cennikiem do:

- czasopisma ekonomicznego  "Forum Scientiae Oeconomia" [20 pkt.],   

- czasopisma ekonomiczno-socjologicznego "Economy & Sociology" [70 pkt.]
- czasopisma prawniczego "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" [40 pkt]
- "Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL" [20 pkt.]

 

*-Wydawnictwo Naukowe WSEI – Innovatio Press ujęte zostało w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Komunikat MNiSW z 18 stycznia 2019r.) i otrzymało 80 punktów

Opłatę konferencyjną z dopiskiem w tytule: Konferencja: Przedsiębiorczość i innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie w Polsce i na Ukrainie”  – 21.05.2021-23.05.2021,  należy przelać na konto:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
Numer konta: 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026.

Ważne terminy:

  1. 10 kwietnia 2021 r. – zgłoszenie udziału w konferencji (formularz zgłoszeniowy w załączeniu), na adres e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl
  2. 30 kwietnia 2021 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
  3. 10 maja 2021 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na adres e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl