Instytut
Zarządzania

Wyraź swoją opinię. Już teraz!!!

Studenckie Koło Menedżerów działające przy Instytucie Zarządzania UwB prowadzi badania naukowe:. „TikTok - szansa czy zagrożenie w komunikacji marketingowej".

Zapraszamy wszystkich studentów IZ UwB oraz nauczycieli akademickich do udziału w badaniu.

Ankieta jest anonimowa a maile, których podanie prawdopodobnie będzie wymagane służą jedynie do zalogowania, a osoby nadzorujące ankietę nie mają do nich dostępu.

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu.