Instytut
Zarządzania

Wybory Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania.