Instytut
Zarządzania

Spotkanie Inauguracyjne Studentów I Roku STUDIA STACJONARNE II. STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE I. i II. STOPNIA na kierunku Zarządzanie Instytutu Zarządzania UwB

Władze Instytutu Zarządzania wraz Radą Instytutu zapraszają studentów kierunku Zarządzanie studiów II. stopnia studiów stacjonarnych oraz studentów I. i II. stopnia studiów niestacjonarnych na spotkanie inauguracyjne roku akademickiego 2021/2022. Spotkanie odbędzie się 1 października 2021 roku  (piątek) o  godz. 17.00 w sali 301 Instytutu Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63.

W programie spotkania:

  • Hymn Państwowy,
  • Wystąpienie Dyrektor Instytutu Zarządzania dr. hab. Bogusława Plawgo, prof. UwB,
  • Immatrykulacja studentów,
  • Gaude Mater Polonia,
  • Wykład inauguracyjny – „Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym na giełdzie papierów wartościowych z wykorzystaniem teorii chaosu" " - dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB
  • Gaudeamus igitur,
  • Sprawy organizacyjne i zakończenie spotkania.

 

Informacje porządkowe:

Przed, jak i w trakcie spotkania obowiązują przyjęte zasady bezpieczeństwa przyjęte dla całego Uniwersytetu w Białymstoku.