Instytut
Zarządzania

Ostateczne przedłużenie terminu zgłoszeń do Rundy T!

Szanowni Państwo,
 
Informujemy,  że  do  30  czerwca  2021r.  został  przedłużony  termin  przyjmowania  zgłoszeń projektów  do  unikatowego  w Polsce  północno-wschodniej przedsięwzięcia  Runda  T.  Inicjatywa Runda  T  umożliwia  spotkanie  przedsiębiorców,  startupów,  naukowców,  studentów  i  innych twórców  z  inwestorami  z  całego  kraju.  Projekt  Runda T adresowany  jest  głównie  do  osób zainteresowanych  rozwojem  swoich  zaawansowanych  projektów,  które  wymagają  wsparcia kapitałowego.  Do udziału  w przedsięwzięciu  zapraszamy  również  osoby  lub  firmy,  które poszukują wsparcia dla projektów  będących także na początkowym etapie przygotowani lub dla
projektów koncepcyjnych.  
 
Zapraszamy  osoby,  które  mają  pomysł  na  wprowadzenie  innowacyjnego  produktu,  czy  usługi i szukają  źródeł  finansowania.  Nie  ma  górnej  granicy  wieku  dla  osób  zgłaszających  projekty. Każda osoba związana z woj. podlaskim lub warmińsko-mazurskim może wziąć udział.   
 
Korzyści dla uczestników z udziału w Rundzie T:

  • możliwość pozyskania inwestora na swój pomysł,
  • możliwość uzyskania wsparcia potrzebnego dla rozwoju projektu,
  • bezpłatny cykl szkoleń,
  • promocja autorów i pomysłu (w przypadku zakwalifikowania do finału Rundy T),
  • możliwość zdobycia cennych kontaktów,
  • każdy projekt uzyska feedback od ekspertów (bez względu na wynik obrad kapituł).Uczestnictwo  w  finałowym  procesie  oceny  zgłoszonych  do  Rundy  T  projektów  zapowiedziało wiele funduszy inwestycyjnych z całego kraju:
 
AgriTech Hub ASI Sp. z o.o. - to Fundusz Venture Capital inwestujący w nowoczesne rozwiązania w obszarze nowych technologii dla sektora rolno-spożywczego. Fundusz wspiera zespoły i projekt technologiczne  w  obszarze  całego  łańcucha  wartości  dodanej  w  rolnictwie  i szeroko  pojętej branży  agrotech.  Misją  zespołu  jest  wspieranie  innowacji,  mających  zastosowanie  na  etapie uprawy,  produkcji  i  dystrybucji.  Fundusz  zapewnia  wsparcie  eksperckie  oraz  kapitałowe,  w wysokości do 1,3 mln pln. Partnerem funduszu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej o funduszu: https://agritechhub.com/
 
Invento  Capital  Sp.  z  o.o.  -  Tworzą  i  zarządzają  funduszem  seed/venture  capital  oraz  klubem inwestorów  prywatnych. Współpracują  i  koinwestują  z  Aniołami  Biznesu,  polskimi i zagranicznymi funduszami venture capital oraz inwestorami branżowymi.
Współtworzą  ekosystem  innowatorów,  naukowców,  przedsiębiorców  i  Aniołów  Biznesu  oraz budują  strategiczną  przewagę  na  synergii  działania,  opartej  na  wymianie  wiedzy, doświadczeń i wzajemnej  inspiracji  do  działania  i  rozwoju.  Podejmując  współpracę  z przedsiębiorcami, pomagają  im  rozwinąć,  udoskonalić  i  wprowadzić  na  rynek  ich  pomysły  oraz  innowacyjne produkty. Więcej o funduszu: https://www.inventocapital.pl/  
 
YouNick  Mint  Venture  Capital  -  to  ekosystem  funduszy  inwestycyjnych  zarządzany  przez współpracujący  ze  sobą  od  lat  praktyków  biznesowych  z  obszarów  Healthcare  (sektor farmaceutyczny, urządzenia medyczne, innowacyjne materiały i wyroby medyczne) oraz Industry 4.0 (w szczególności ICT, IoT, PropertyTech). Inwestuje w innowacyjne projekty na wczesnej fazie rozwoju i wspiera je kompetencjami swoich ekspertów.  Partnerami  zespołu  YouNick  są  zarówno  inwestorzy  prywatni,  business  angels  jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PFR Ventures. Więcej o funduszu: https://younick.pl/  
 
LT  Capital  /  156  Capital  sp.  z  o.o.  -  Stale  postępująca  cyfryzacja,  nowe  modele  biznesowe, wdrażanie big data i AI, produkcja na żądanie, nowe zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Wszystko to zmieni sposób, w jaki żyjemy, kupujemy i korzystamy z dóbr. LT Capital chce znaleźć i wesprzeć przyszłych liderów tej zmiany. Zazwyczaj inwestują ok. 250 tys. euro. Jeśli potrzebna jest większa kwota,  fundusz  jest  w  stanie  zaprosić  do  współpracy  najlepszych  współinwestorów.  Dzięki kontaktom na całym świecie,  LT Capital jest pomostem pomiędzy świetnymi firmami  z Europy Środkowo-Wschodniej,  a większymi  funduszami  i  klientami  z  reszty  świata.  Skupiają  się  na
produktach i usługach, które są podstawą Przemysłu 4.0. Więcej o funduszu: http://ltcapital.vc  
 
VC Link Sp. z o.o. - jest funduszem venture capital poszukującym perspektywicznych i innowacyjnych projektów i spółek, związanych m.in. z szeroko rozumianymi:  

•    nowoczesnymi materiałami;
•    rozwiązaniami dla energetyki;
•    automatyzacją i robotyzacją;
•    oprogramowaniem dla przemysłu;
•    rozwiązaniami dla ICT

Charakteryzuje się dobrym zrozumieniem technologii oraz możliwością wspierania projektów technologicznych. Więcej o funduszu: http://vclink.pl/  
 
Spinaker Alfa Sp. z o.o. - powstał w odpowiedzi na istniejącą w polskim sektorze badań i rozwoju lukę finansową. Fundusz prowadzi działalność inwestycyjną (kapitał zalążkowy / venture capital), wspierając  projekty przedsiębiorców  i  naukowców  na  wczesnym  etapie rozwoju  (projekty B+R znajdujące się w fazach Proof of Principle i Proof of Concept). Celem  działań  inwestycyjnych  jest  finansowanie  polskich  innowacji,  projektów  B+R  poprzez powoływanie  nowych  lub  dokapitalizowanie  istniejących  spółek  (startup)  wspólnie  z  ich
pomysłodawcami.  Dzięki  zrozumieniu  środowiska  naukowo  –  badawczego,  relacji  ze  światem nauki oraz biegłej znajomości zagadnień dotyczących środowiska transakcji early stage, w ramach wejść kapitałowych, Fundusz oferuje cenne wsparcie merytoryczne w zakresie wzrostu wartości firmy.  Do  głównych  obszarów  zainteresowań  inwestycyjnych  należą:  FinTech,  CleanTech, HealthTech, ICT. SPINAKER Alfa inwestuje kwoty od 25.000 Euro do 250.000 Euro w pojedynczy projekt. Więcej o funduszu: http://spinakeralfa.pl  
 
Czysta3.vc  Sp.  z  o.o.  -  Inwestuje  głównie  w  doświadczone  zespoły,  które  w  toku  działalności bazowej  znalazły  nowatorski  pomysł,  który  ma  komercyjny  potencjał  i  potrzebują  wsparcia w jego  realizacji.  Fundusz  jest  otwarty  na  wszelkie  projekty  z  obszarów  IT,  ICT,  Big  Data,  IOT, Fintech, Mobile, Cloud, Digital, e-commerce. Więcej o funduszu: https://czysta3.vc/  
 
ABAN  Fund  Sp.  z  o.o.  -  Fundusz  Inwestycyjny  ABAN  Fund  tworzony  jest  przez  zgrany  zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem nabytym na styku nowych technologii, ochrony zdrowia  i  finansów.  Do  współpracy  z  wyselekcjonowanymi  innowatorami  wnoszą  nie  tylko kapitał,  ale  przede  wszystkim  wsparcie  merytoryczne  oraz  wypracowane  relacje.  Ekosystem  –      
stworzony  z  myślą  o  maksymalizowaniu  prawdopodobieństwa  sukcesu  –  obejmuje  uznanych ekspertów,  wiodące  uczelnie  wyższe,  a  także  partnerów  biznesowych  zainteresowanych rozwojem innowacji. Więcej o funduszu: http://abanfund.vc/  
 
Infini  ASI  Sp.  z  o.o.  jest  funduszem  typu  preseed  i  seed  capital  wspierającym  innowacyjne projekty  badawczo-rozwojowe  o  globalnym  potencjale.  Infini  szuka  projektów  na  wczesnym etapie  (np.  pomysł,  koncepcja,  model)  oraz  w  późniejszej  fazie  rozwoju  (prototyp,  wstępny biznesplan, gotowy produkt).  
Szerokie  portfolio  Funduszu  otwierają  pionierskie  spółki  m.in.  z  sektora  kosmicznego SatRevolution,  która  wysyła  na  orbitę  okołoziemską  własne  satelity,  Bioceltix  zmieniający standardy terapii weterynaryjnych poprzez rozwój innowacyjnych biofarmaceutyków bazujących na  komórkach  macierzystych,  CustomArt  –  producent  profejsonalnych  słuchawek customizowanych,  których  używają  znane  gwiazdy  sceny  muzycznej  czy  DermoTech  Beauty, którego  zespół  jako  pierwszy  na  świecie  opracował  metodę  uzyskania  ksantohumolu (najsilniejszego jak dotąd poznanego antyoksydantu) w niemal czystej postaci.  Obok wspomnianych podmiotów, Infini aktywnie wspiera kilkanaście start-upów z branży druku 3D  (Skriware)  inteligentnych  systemów  bezzałogowych  (FlyTech)  biotechnologii  (FreshInset, Startit  Vet),  inżynierii  materiałowej  (Xbrave),  automatyki  (Indoorway),  location  intelligence (CityGlobe), teledetekcji (Hyperlab Solution). Wsparcie projektów realizowanych przez Infini ASI pochodzi m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy BRIdge Alfa oraz od inwestorów prywatnych. Więcej o funduszu: http://infini.pl/  
 
ZASI  Bitspiration  Booster  Sp. z  o.o. to zespół doświadczonych  przedsiębiorców  i  menedżerów z Krakowa,  który  wykorzystuje  głęboką  wiedzą  technologiczną  do  budowy  portfela  mocnych start-upów technologicznych na etapie (pre-)seed oraz wczesnego wzrostu. Przy  wyborze  firm, z  którymi  fundusz  decyduje  się  pracować,  a  przede  wszystkim  inwestować jako fundusz VC, na pierwszym miejscu stawiana jest wiedza naukowa i rzetelne dane. Swoje  wsparcie  fundusz  kieruje  do  założycieli  startupów,  którzy  ciężko  pracują  nad rozwiązywaniem  rzeczywistych  problemów  i  wdrażaniem  pomysłów  biznesowych  o  zasięgu globalnym. Jeśli dany zespół potrafi obronić pomysł w obszarze Machine Learning / Big Data, AI, Robotyka,  Bio-tech  albo  Med-tech  –  zaczynamy  na  poważnie  rozmawiać.  Niezastąpionym aplikacjom, rozwiązaniom marketingowym, prywatnemu blockchain czy dronom – dziękujemy.
Więcej o funduszu: https://bitspiration.com/
 
Innteo Legal Żukowski i Szukowska powstało z myślą o kompleksowej pomocy przedsiębiorcom oraz  jednostkom  naukowym  w  procesie  kreacji  innowacji  –  od  pomysłu  do  wejścia  na  rynek. Skupiają  się  na  pomocy  w  procesie  pozyskiwania  finansowania  prywatnego  i  publicznego  dla start-upów,  przedsiębiorstw  bardziej  rozwiniętych,  jak  i  dużych  spółek  i jednostek  naukowych. Nie  ograniczają  się  do  określonych  dziedzin  wiedzy,  ale  pomagają  każdemu  z  ciekawym pomysłem  i  potencjałem.  Wsparcie  obejmuje  doradztwo  w  pozyskaniu  kapitału  (pisanie wniosków  o dotacje  m.in.  do  NCBR  czy  PARP),  pomoc  prawną  (np.  przygotowanie  umów inwestycyjnych) oraz księgową (rozliczenia wniosków).  Innteo  jest  grupą  ekspertów  specjalizujących  się  we  wspieraniu  projektów  innowacyjnych, zarówno  od  strony  publicznej,  jak  i  prywatnej.  Świadczą  kompleksowe  usługi  w  pozyskiwaniu dotacji  unijnych,  zapewniając  najwyższy  poziom  usług.  Analizując  potrzeby  inwestycyjne i rozwojowe Klientów, doradzają efektywne rozwiązania. Kompetencje zdobywali w instytucjach publicznych, naukowych i biznesie, znają więc od podszewki specyfikę oraz potrzeby każdego z
tych  sektorów.  Tym  co  ich  wyróżnia,  jest  pasja  do  nowych  technologii  i  lata  doświadczenia  w efektywnym  wdrażaniu  ich  na  rynek.  Nastawieni  na  wspólny  sukces,  zdobywają  uznanie kolejnych zadowolonych Klientów. Więcej o funduszu: http://innteolegal.com/pl/
 
Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do  30 czerwca 2021r., który  jest  umieszczony  na  stronie  internetowej  Rundy  T  (http://technotalenty.pl/rundat2020/) oraz dołączyć:

  • opis projektu (formularz jest do pobrania na stronie Rundy T)
  • prezentację lub film prezentujący projekt
  • podpisane oświadczenia


Projekty  można  zgłaszać  w  4  kategoriach:  Concept,  Science,  Open,  Pandemic.  Autorzy 5 najlepszych  projektów  z każdej  kategorii  zostaną  zakwalifikowani  do  finału  oraz  otrzymają pakiet  cennych  i   bezpłatnych  szkoleń.  Prezentacje  finałowe  będą  realizowane  będą  formule elevator  pitch.  W ciągu  3 minut  finaliści  będą  musieli  przekonać  inwestorów  zasiadających w kapitule  do  swojego  pomysłu.  Wyniki  Rundy  T  zostaną  ogłoszone  oraz  nagrodzone  na uroczystym podsumowaniu Rundy T. Przedsięwzięcie Runda T jest realizowane przez Fundację Technotalenty.  Współorganizatorem  jest  Województwo  Podlaskie.  Projekt  realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 
Więcej informacji o Rundzie T, regulamin, harmonogram i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie  http://technotalenty.pl/rundat2020/.  Kontakt  do  Biura  Rundy  T:  email: fundacja@technotalenty.pl tel: +48 732 624 779.
 
 
Serdecznie zapraszamy do udzialu w Rundzie T!
 

Link do filmu promocyjnego: https://www.youtube.com/watch?v=hnn_sks1o9g
Strona Rundy T: http://technotalenty.pl/rundat2020/