Instytut
Zarządzania

Instytut Zarządzania - Współpracujemy i wspieramy rozwój polskiej gospodarki …

W dniach 13-15 listopada 2019 r. odbywały się  Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week (WIW), organizowane od 2016 roku w Ptak Warsaw Expo.

W ramach warsztatu menedżera w dnu 14 listopada br. jako ekspert ds. klasteringu brał udział dr Mariusz Citkowski, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Strategicznego Instytutu Zarządzania UwB.  To kolejne po tragach Subcontracting w Poznaniu (edycja 2017,2018,2019) na których jesteśmy (IZ) obecni jako eksperci.

Warsztaty organizowane były przez Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy. Uniwersytet w Białymstoku jest Partnerem strategicznym  Klastra Obróbki Metali.

Warto dodać, że Pan dr M. Citkowski od lutego 2019  r. jest członkiem Grupy roboczej ds. Polityki klastrowej przy Ministerstwie Rozwoju (dawniej Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii). Występuje tam w roli Eksperta zewnętrznego jak jeden z dwóch naukowców w Polsce.