Instytut
Zarządzania

Inicjatywa Zebrań Naukowych pt. Prawo nowych technologii

Szanowni Państwo,

Chciałbym poinformować w imieniu Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych, iż od tego roku akademickiego jesteśmy zaangażowani w propagowanie inicjatywy Zebrań Naukowych pt. Prawo nowych technologii. Zrodziła się ona w ramach Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa. Ma za zadanie prezentować inicjatywy naukowe realizowane w Polsce o charakterze interdyscyplinarnym łączące badania w obszarze prawa, etyki oraz najnowszych technologii, zwłaszcza informatycznych. Jako Wirtualna Katedra liczymy, iż zintensyfikuje to dyskusje na tego typu tematy i przyczyni się do rozwoju różnych gałęzi nauki w Polsce, w tych obszarach. Natomiast Centrum odpowiada za tematy związane z cyberprzestępczością i cyberbezpieczeństwem, zgodnie z zakresem działalności Centrum.


Do pobrania:

Plakat