Instytut
Zarządzania

Informacja o kontynuacji kształcenia zdalnego

Szanowni Państwo, informujemy, że:

- 15 kwietnia  2020 r.  - odbywają się zajęcia w trybie zdalnym przewidziane rozkładem na piątek;

- 16 kwietnia 2020 r.  - odbywają się zajęcia w trybie zdalnym przewidzianym standardowo na czwartek;

- 17-21 kwietnia 2020 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych, 

- 22-26 kwietnia 2020 r. – odbywają się zajęcia w trybie zdalnym przewidzianym w dotychczasowych planach zajęć.