Instytut
Zarządzania

Informacja dot. Logowania na platformę Blackboard

1) Pracownicy UwB

  • w nazwie użytkownika wprowadzamy adres email w domenie @pracownik.uwb.edu.pl 
    przedrostek adresu email jest identyczny jak w adresie w domenie @uwb.edu.pl, warunkiem założenia konta na platformie BB jest wprowadzony adres email w domenie @uwb.edu.pl w systemie USOS)

2) Studenci UwB

  • w nazwie użytkownika wprowadzamy adres email w domenie @student.uwb.edu.pl
    przedrostek adresu email jest zbudowany z pierwszej litery imienia, pierwszej litery nazwiska oraz numeru indeksu, przykładowo dla użytkownika Jan Kowalski o numerze indeksu 12345 będzie to adres jk12345@student.uwb.edu.pl

    w polu hasło wpisujemy te samo hasło co do systemu USOSweb