Instytut
Zarządzania

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 IZ UwB

Dyrektor oraz Rada Instytutu Zarządzania UwB serdecznie zapraszają społeczność akademicką na Spotkanie Inauguracyjne Roku Akademickiego 2020/2021 w IZ UwB, która odbędzie się w dwóch turach 1 października 2020 r. w siedzibie IZ UwB, przy ul. Warszawskiej 63 w sali 301 w godzinach 17.00 oraz 18.30.

Z racji na obecne uwarunkowania i ograniczenia lokalowe, w sposób szczególny kierujemy zaproszenie do studentów I roku Zarządzania I stopnia (godz. 17.00) oraz I roku Zarządzania II stopnia (godz. 18:30).

Szczegóły spotkań inauguracyjnych:

Zaproszenie Zarządzanie I stopnia

Zaproszenie Zazrządzanie II stopnia

Informacje o dacie i godzinie spotkania Inauguracyjnego rok akademicki 2020/2021 dla studentów studiów niestacjonarnych zostanie podany w późniejszym terminie.

Wszystkim studentom, pracownikom oraz współpracownikom Instytutu Zarządzania UwB w roku akademickim 2020/2021 życzymy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i podnoszeniu swoich kompetencji.

Dyrektor i Rada IZ UwB