Instytut
Zarządzania

Godziny dziekańskie

Dyrektor naszego Instytutu dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB ogłasza godziny dziekańskie:

29 listopada 2019 r. od godz. 8.00 do godz. 11.30