Instytut
Zarządzania

Doradztwo i orientacja zawodowa – trwa rekrutacja ….

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe Doradztwo i orientacja zawodowa. Zakończenie rekrutacji 31 października 2019 r.

Studia przygotowują do pełnienia funkcji doradcy zawodowego pracującego w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy, w instytucjach realizujących projekty outplacementowych i aktywizacyjne oraz do pełnienia roli doradców kariery osób dorosłych stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi. Służą także wsparciu w realizacji zadań zawodowych doradców, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie oraz w warunkach gospodarki opartej na wiedzy; przekazaniu specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi niezbędnych do skutecznego, sprawnego i profesjonalnego zarządzania nimi; nabyciu kompetencji i kwalifikacji zawodowych pozwalających absolwentowi na sprawniejszą organizację zarówno pracy własnej, jak i na skuteczne zarządzanie zespołami pracowniczymi, profesjonalne motywowanie i ocenianie personelu w celu rozwoju organizacji i wzmacniania jej konkurencyjności.

Szczegóły oferty: - link do studiów.

Zapraszamy do skorzystania również z pozostałej oferty studiów podyplomowych  IZ UwB:

 

Ulotka promocyjna