Instytut
Zarządzania

Decyzja Dyrektora Instytutu

Rok 2021

 

Decyzja nr 13 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych i konsultacji, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w Instytucie Zarządzania UwB POBIERZ