Instytut
Zarządzania

Decyzja Dyrektora Instytutu Zarządzania.

 

 

Decyzja nr 2 w sprawie organizacji i form kształcenia w Instytucie Zarządzania w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 POBIERZ