Instytut
Zarządzania

Decyzja Dyrektora Instytutu Zarządzania o kształceniu zdalnym