Instytut
Zarządzania

Decyzja Dyrektora Instytutu w sprawie organizacji i form kształcenia w Instytucie Zarządzania w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021