Instytut
Zarządzania

Zarządzanie stacjonarne II stopnia

W związku z wybranymi specjalnościami, obsada seminaryjna przedstawia się następująco:

WAŻNE!

Proszę uważnie czytać, gdyż oferta zależy od specjalności, którą Państwo zadeklarowali!