Instytut
Zarządzania

Uwaga studenci II roku Zarządzania I stopnia

Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem

 

Rozpoczyna się rejestracja na Proseminarium (0300-ZS1-2XPSE)

Rejestracja na proseminarium rozpocznie się 16.01.2020 r. o godzinie 18:00 i trwać będzie do 17.01.2020r. do godziny 20:00. W tych dniach studenci specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem mają obowiązek zarejestrować się do wybranego przez siebie tutora. 

Lista promotorów dla specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem

  1. dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB
  2. dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

 

Uwaga

Oferty proseminarium specjalnościowego znajdują się na stronie Instytutu Zarządzania

Osoby, które nie dokonają zapisu w systemie USOSweb decyzją Dyrektora Instytutu będą zapisane administracyjnie.

 

Specjalność: Zarządzanie sprzedażą

Lista promotorów dla specjalności: Zarządzanie sprzedażą

  1. dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB

W związku z utworzeniem jednej grupy proseminaryjnej rejestracja na proseminarium Państwa nie dotyczy.