Instytut
Zarządzania

Udział za "free" w internacjonalizacji!!!

Jeśli tylko chcesz skorzystać z oferty umiędzynarodowienia nie ruszając się z domu - to właśnie ta propozycja jest jedną z nich. Spróbuj i buduj portfolio swoich kompetencji.

Szczegóły w załączonej ulotce. Powodzenia.