Instytut
Zarządzania

Druga edycja wydarzenia "Runda T"!

Runda T   


 
Fundacja  Technotalenty  rozpoczęła  drugą  edycję  inicjatywy  wpierającej  twórców  innowacyjnych projektów – Runda T. Zapisy do Rundy T potrwają do 15 kwietnia 2021r. Wydarzenie jest połączeniem najlepszych  praktyk  wynikających  z 6 edycji  konkursu  Technotalent,  potrzeb  rynkowych  leżących  po stronie  pomysłodawców  oraz instytucji  wspierających  młody  biznes.  Organizatorem  jest  Fundacja Technotalenty.  Projekt  jest  realizowany  z Narodowym  Bankiem  Polskim  w  ramach  programu  edukacji ekonomicznej. Patroni honorowi: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  Marszałek  Województwa  Podlaskiego,  Prezydent  Miasta  Białegostoku,  Prezydent  Miasta Suwałk, Prezydent Miasta Ełku, Prezydent Miasta Łomża, Rektor Politechniki Białostockiej, Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patroni: Izba  Zarządzających  Funduszami  i Aktywami  oraz  Naukowa  i Akademicka  Sieć  Komputerowa.  Patroni medialni: TVP3 Białystok, Kurier Poranny, BialystokOnline, Polskie Radio Białystok.
 
Każdy pełnoletni uczestnik związany z województwem podlaskim lub warmińsko-mazurskim może zgłosić swój projekt w wybranej kategorii. Nie ma ograniczeń wiekowych ani branżowych. Rywalizacja będzie się odbywała w 4 kategoriach:

Concept – projekty z różnych dziedzin, które są pomysłami niezrealizowanymi lub w trakcie realizacji na wczesnym stadium rozwoju. Do tej kategorii mogą być zgłoszone projekty koncepcyjne. 

Science  -  projekty  naukowe  nowego  wynalazku/produktu/usługi,  które  są  nowym  rozwiązaniem technicznym  związanym  z wykorzystaniem  nowoczesnej  technologii  lub  innowacyjnej  metodologii. Kategoria  skierowana  do projektów  naukowych  z  genezą  powstania  w  środowisku  naukowym, akademickim lub wynalazczym.

Open - idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią z dowolnej dziedziny i na każdym etapie przygotowania.  

Pandemic – idea, koncepcja, gotowy projekt stanowiący rozwiązanie problemów społecznych związanych z sytuacją  wybuchu  pandemii  i  innymi  zagrożeniami  epidemicznymi  w  kraju  i na  świecie.  Kategoria stanowi odpowiedź na sytuację na świecie związaną z pandemią COVID-19.  
 
Runda T jest skierowana do osób mających ukończone 16 lat, przedsiębiorców, startupów, naukowców, uczniów, studentów oraz wszystkich twórców, którzy chcieliby stanąć przed szansą pozyskania inwestora na  swój  pomysł.  Aby  wziąć  udział  w  wydarzeniu  należy  wypełnić  formularz  zgłoszeniowy  na  stronie internetowej  Rundy  T  oraz  dołączyć  opis  projektu,  prezentację  lub  film  prezentujący  projekt.  Autorzy 5 najlepszych  projektów  z  każdej  kategorii  zostaną  zakwalifikowani  do  finału  oraz  otrzymają  pakiet cennych  i bezpłatnych  szkoleń.  Prezentacje  finałowe  będą  przedstawiane  w formule  elevator  pitch. W ciągu  3 minut  finaliści  będą  musieli  przekonać inwestorów  zasiadających  w kapitule  do  swojego pomysłu. Najlepsze projekty zostaną ogłoszone oraz nagrodzone na uroczystym podsumowaniu Rundy T.
 
Więcej  informacji  o  Rundzie  T  oraz  formularz  zgłoszeniowy  znajduje  się  na  stronie
http://technotalenty.pl/rundat2020/
 
Kontakt do biura Rundy T
email:  fundacja@technotalenty.pl
tel: +48 732 624 779