Instytut
Zarządzania

Instytut Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pok.  134


Wszelkich informacji o Studiach Podyplompowych Doradztwo Zawodowe udziela:

Sekretariat Studiów
mgr Katarzyna Fiedorow
pok. 106
tel. 85 745 77 13, 85 745 77 07
e-mail  k.fiedorow@uwb.edu.pl

 

Kierownik Studiów
dr Mariusz Citkowski
p. 134
tel. 85 745 77 15  lub e-mail m.citkowski@uwb.edu.pl