Instytut
Zarządzania

Instytut Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pok.  134


Wszelkich informacji o Studiach Podyplompowych Doradztwo i orientacja zawodowa  udziela:

Kierownik Studiów
dr Mariusz Citkowski
p. 134
tel. 85 745 77 15  lub e-mail m.citkowski@uwb.edu.plSekretariat Studiów
mgr Jolanta Wiszniewska 
pok. 107
tel. 85 745 77 11; 888-688-999
e-mail  j.wiszniewska@uwb.edu.pl