Instytut
Zarządzania

Rok 2021

 

Komunikat Dyrektora Instytutu nr 4 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie sprawozdawczości z zajęć w formie zdalnej realizowanych poza siedzibą Instytutu/Uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
POBIERZ

Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 4/2021 Dyrektora Instytutu UwB z dnia 30 kwietnia 2021 r.

POBIERZ

 

Rok 2020

 

Komunikat Dyrektora Instytutu nr 3 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Instytucie Zarządzania w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 POBIERZ
Komunikat Dyrektora Instytutu nr 2 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w Instytucie Zarządzania w okresie do 30 września 2020 r. POBIERZ
Załącznik nr 1 do Komunikatu Dyrektora Instytutu nr 2 z dnia 26 czerwca 2020 r. POBIERZ
Komunikat Dyrektora Instytutu nr 1 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie terminów związanych ze zmianami organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Instytucie Zarządzania UwB POBIERZ