Instytut
Zarządzania

1) Kierunkowy Zespół Dydaktyczny IZ

 • dr hab. Bogusław Plawgo – przewodniczący
 • dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB
 • dr hab. Anna Grześ
 • dr Anna Śleszyńska-Świderska
 • dr Andrzej Kondej
 • mgr Monika Garwolińska
 • mgr Julita Augustyńczyk
 • Magdalena Waszczeniuk – przedstawiciel studentów

2) Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • dr Mariusz Citkowski – przewodniczący
 • dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
 • dr Ewa Kuziomko-Ochrymiuk
 • dr Marek Kruk
 • dr Karina Sachpazidu-Wójcicka
 • Magdalena Waszczeniuk – przedstawiciel studentów

3) Instytutowa Komisja Oceniająca        

 • dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB – przewodniczący komisji       
 • dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB
 • dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
 • dr hab. Anna Grześ

4) Instytutowa Rada Konsultacyjna

 • dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB
 • dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
 • dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB
 • dr hab. Anna Grześ,
 • dr Mariusz Citkowski,
 • Sebastian Rynkiewicz – Klaster Obróbki Metali, Krajowy Klaster Kluczowy
 • Michał Skarżyński – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
 • Bogdan Rogaski – Izba Przemysłowo-Handlowa w Białystoku
 • Łukasz Kazberuk – P.Z.H. Kasol
 • Iwona Zaborowska – Narodowe Forum Doradztwa Kariery
 • Adam Rożko – "Refleks" Sp. z o.o.
 • Tomasz Raducha – Pilkington Polska
 • Magdalena Waszczeniuk – przedstawiciel studentów