Instytut
Zarządzania

 

dr Karina Sachpazidu - Wójcicka
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-15
sachpazidu@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136
konsultacje: wtorek 8.45 - 10.15

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate