Instytut
Zarządzania

 

dr Karina Sachpazidu - Wójcicka
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-15
sachpazidu@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136

konsultacje: poniedziałek: 13:00-14:30

*forma zdalna - poprzez e-mail lub za  pośrednictwem platformy MS Teams nazwa użytkownika: sachpazidu@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate