Instytut
Zarządzania

 

dr Karina Sachpazidu
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-15
sachpazidu@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136

konsultacje: poniedziałek: 10:45-11:30, 13:00-13:45

 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate