Instytut
Zarządzania

dr Kamil Waligóra

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej

(085) 745-77-25
k.waligora@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 232
konsultacje: piątek, godz. 17.30 – 19.00, sala 229.

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 • Organizacja i mechanizmy funkcjonowania podmiotów gospodarki światowej
 • Zarządzanie funduszami UE
 • Organizacja transportu międzynarodowego
 • Łańcuchy tworzenia wartości, w tym modelowanie procesów logistycznych

Kierownik projektów:

 1. „Przemiany w strukturach gospodarek państw BRICS – determinanty rozwoju”, (2014-2015).
 2. „Przemiany w strukturze gospodarki regionalnej na przykładzie Województwa Podlaskiego”, (2016-2017).
 3. „Ocena wpływu zmian demograficznych w Brazylii, Rosji, Indiach, Chinach, Republice Południowej Afryki na ich rozwój społeczno-gospodarczy w latach 1975-2015”, (2019).
Od 2014 r. członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Działalność dydaktyczna

 • Transport i Spedycja w Obrocie Gospodarczym
 • Ekonomika Transportu
 • Zarządzanie procesami
 • Projektowanie i modelowanie procesów logistycznych
 • Demografia
 • Zarządzanie projektami UE

Pełnione funkcje

 

Członek

 • Zespołu ds. Promocji Wydziału Ekonomii i Zarządzania (2014-2016)
 • Zespołu ds. Strategii Wydziału Ekonomii i Zarządzania (2015-2016)
 • Rady Programowej przy kierunku Logistyka (2017-2019)
 • Zespołu ds. kształcenia zdalnego (2020-2021)

Kierownik Think Tanku Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego – od 2015 r.

Najważniejsze publikacje

 • Waligóra Kamil, Przeobrażenia gospodarcze ChRL – handel zagraniczny [w]: 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym / redakcja naukowa: Hanna Kupś, Maciej Szatkowski, Michał Dahl, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2021
 • Odwrócona demografia w Brazylii, Chinach, Indiach, Rosji a wzrost gospodarczy, [w]: Trzydzieści lat transformacji / red. nauk. Jacek Pietrucha, Jolanta Pasionek, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2021
 • Wpływ starzejącego się społeczeństwa na długookresowy wzrost gospodarczy Chińskiej Republiki Ludowej do 2040, [w]: Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku / M. H. Herudzińska, B. Post (red.), Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2020.
 • The Role of the Białystok Science and Technology Park in Implementing the Smart City Concept, “Ekonomista”, 2019, Nr 4, współautor
 • Integracja gospodarcza państw grupy BRICS - handel zagraniczny, [w:] Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce, red. nauk. T. Sporek, A. Czech Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018
 • The role of integrated territorial investments in supporting the competitiveness of enterprises by the example of Bialystok Functional Area, “European Journal of Service Management”, vol. 27/2. 3/2018, współautor
 • Edukacja w państwach BRICS, „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 2(38), 2017
 • Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na zmniejszenie międzyregionalnej luki rozwojowej w Polsce, "Społeczeństwo i Ekonomia" nr 2, 2016, współautor
 • Developed societies = happy societies? : Growth or development – BRIC, „Journal of International Studies”, Vol. 8, 2015, No 1
 • Problemy społeczności miast a współpraca między Chinami i Unią Europejską – [w]: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015, T. CLXIV
 • Public transport In EU projects on the example of the City of Bialystok, [w]: Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagielońskiego, 4(28), (2014)

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate