Instytut
Zarządzania

 

mgr Julita Augustyńczyk

Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-15
julita.augustynczyk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136
konsultacje: wtorki 13.15 - 14.45

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate