Instytut
Zarządzania

 

mgr Julita Augustyńczyk

Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-15
julita.augustynczyk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136

konsultacje: środa 18:15 - 19:00

*forma zdalna - poprzez e-mail lub za  pośrednictwem platformy MS Teams nazwa użytkownika: julita.augustynczyk@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate