Instytut
Zarządzania

dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-23
rogowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 305
konsultacje:
wtorek 13:30 - 15:00 sala 305

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate