Instytut
Zarządzania

W dniu 9.09.2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Klastra Obróbki Metali podczas którego pracownicy Instytutu Zarządzania UwB dr Mariusz Citkowski oraz mgr Monika Garwolińska prezentowali przygotowaną przez zespół badawczy IZ UwB aktualizację Strategii Rozwoju Klastra na lata 2018-2025 r. Przeprowadzone analizy badawcze (DR, FGI, SWOT) na potrzeby aktualizacji założeń strategicznych KOM, pozwoliły sformułować zbiór celów strategicznych jak i horyzontalnych na potrzeby realizacji wizji i misji KOM. Walne Zgromadzenie Klastra Obróbki Metali jednogłośnie przyjęło założenia zaktualizowanej strategii, tym samym doceniając warsztat merytoryczny pracowników Instytutu Zarządzania UwB. Jest to efekt wieloletniej współpracy pracowników IZ UwB ze światem biznesu, w tym KOM oraz praktyczna konsekwencja podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy IZ UwB a KOM w dniu 11 czerwca br.

Życzymy Klastrowi Obróbki Metali i jego podmiotom członkowskim pomyślności w procesie recertyfikacji statusu Krajowego Klastra Kluczowego oraz w procesie wdrażania zaktualizowanej strategii.

 

 zdj. N. Markowska