Instytut
Zarządzania

dr Ewa Kuzionko - Ochrymiuk
Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-19
e.kuzionko-ochrymiuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

konsultacje: poniedziałek, godz. 13.00–14.30*

*forma zdalna - poprzez e-mail lub za  pośrednictwem platformy MS Teams nazwa użytkownika: e.kuzionko-ochrymiuk@pracownik.uwb.edu.pl


 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate