Instytut
Zarządzania

dr Ewa Kuzionko - Ochrymiuk
Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-19
e.kuzionko-ochrymiuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

konsultacje: czwartek, godz. 11.15–12.00


 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate