Instytut
Zarządzania

 

dr hab. Dorota Perło

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Metod Ilościowych

(085) 745-77-23
dorota.perlo@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 305

konsultacje: piątek 17:00 - 18:30

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 • Zarządzanie rozwojem lokalnym,
 • Rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych,
 • Wielowymiarowe metody analizy statystycznej,
 • Modelowanie miękkie,
 • Neutralność klimatyczna.

Działalność dydaktyczna

 • Ekonometria,
 • Statystyka opisowa,
 • Statystyka matematyczna

Pełnione funkcje

 • Kierownik Zakładu Metod Ilościowych
 • Członek Zespołu ds. Strategii Rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku
 • Przewodnicząca Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Wydziału Ekonomii i Finansów
 • Członek Doktoranckiej Komisji Stypendialnej

Najważniejsze publikacje

 
 1. Rola miast wojewódzkich w rozwoju obszarów funkcjonalnych w Polsce na przykładzie Białegostoku, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021, współautor
 2. Model of the impact of intangible resources on the financial potential of high technology enterprises, “Proceedings of the 11th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Entrepreneurship and Management”, Adam P. Balcerzak, Ilena Pietryka (ed.), Instytut Badań Gospodarczych, Olsztyn 2021, współautor
 3. The role of intangible resources in shaping the financial potential of high technology enterprises on the example of CD Projekt S.A., “Ekonomia i Prawo. Economics And Law”, 2021, współautor
 4. The importance of sustainable urban mobility in shaping the quality of life of the inhabitants of functional urban area, “Optimum. Economic Studies.” Nr 4(102), 2020, s. 91-108;
 5. Level Of Bioeconomic Entrepreneurship's Development In Poland, 21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings, Mendel University in Brno, 2018, współautor
 6. Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości biogospodarczej (na przykładzie województwa lubelskiego i podlaskiego), Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok 2017, współautor
 7. Zastosowanie metody wagowo-korelacyjnej i modelowania miękkiego do analizy atrakcyjności inwestycyjnej powiatów w Polsce, „Zarządzanie i Finanse” nr 3, 2017, współautor
 8. The Application of Soft Modelling and TOPSIS Method The Analysis of Competitiveness of Companies in Urban Functional Areas in Poland, “Optimum. Studia Ekonomiczne.” 5 (89), 2017, współautor
 9. What Kinds of Skills Are Expected by Portuguese and Polish Employers?, „Journal of Intercultural Management” Vol. 7 (2015), No. 1, współautor
 10. The quality of the environment as the decision-making variable in shaping regional development policy, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric invites contributions to special issue” on „Mechanism and methods of decision making”, nr 37(50)/2014.