Instytut
Zarządzania

Co zyskasz?

  • poznasz skuteczne metody komunikacji dzięki czemu zwiększysz efektywność obszaru biznesowego za który odpowiadasz;
  • poznasz skuteczne style przywódcze (HBS), które pozwolą Twojemu zespołowi i Tobie wejść na zupełnie nowy poziom zarządzania, a co za tym idzie zwiększyć zyskowność w firmie;
  • poznasz metody zarządzania aktywnością, które pozwolą Ci realnie wpływać na osiągany rezultat – zwiększysz go o kilkadziesiąt procent w zależności od tego w jakim miejscu jest dzisiaj Twoja organizacja;
  • poznasz metody MBO, dzięki którym uzyskasz pełną synergię w biznesie skupioną na celu;
  • poznasz metody maksymalizacji rezultatów sprzedażowych co pozwoli osiągać postawione cele w obszarze sprzedaży w sposób systematyczny, a nie jednorazowy;
  • poznasz istotę sprzedaży produktu oraz istotę sprzedaży biznesu;
  • poznasz i dowiesz się jak stosować narzędzia podnoszące efektywność organizacji sprzedażowej;
  • poznasz reguły tworzenia i wykorzystywania marki osobistej w procesie sprzedaży i zarządzania;
  • poznasz reguły psychologii biznesu, które wzmacniają efektywne przywództwo.

Czego możesz się spodziewać?

METODY PRACY: wykład, stadia przypadków, wspólna analiza studiów przypadku, zadania do wykonania wzbogacone o gry strategiczne. Metody weryfikacji uczenia się: każde zajęcia kończą się zaliczeniem przedmiotu w oparciu o aktywne uczestnictwo w poszczególnych warsztatach i otrzymanie noty cząstkowej. Na koniec kursu słuchacz przestępuje do egzaminu końcowego. Po zaliczeniach cząstkowych zaliczeniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje dyplom ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu w Białymstoku oraz certyfikat CSC Global Education S.A.

PRAKTYKI I SPRAWDZONYCH ROZWIĄZAŃ – Część kursu – Budowanie Organizacji Biznesowej, prowadzona jest wyłącznie przez praktyków biznesu, czyli osoby, które aktualnie zarządzają organizacjami i budują biznesy. Zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

GIER STRATEGICZNYCH – To narzędzie wyprowadza uczestników w sposób schematy myślenia.

KOMUNIKACJA – W tej części kursu doświadczysz i nauczysz się tego jak ważna jest właściwa komunikacja. Właściwa komunikacja, czyli taka, która spotyka się ze zrozumieniem przekazu każdej ze stron. Nauczysz się jak formułować właściwe i zrozumiałe komunikaty. Takie, które są spójne. Dowiesz się również jak radzić sobie z przekonaniami i nawykami, które blokują rozwój Twojego zespołu, a tym samym progres w wynikach.

PRZYWÓDZTWO W SPRZEDAŻY – W tej części kursu dowiesz się jakie style zarządzania w Twojej organizacji są najbardziej pożądane i najbardziej skuteczne. Poznasz je i dowiesz się jak je stosować. W każdym zespole czy biznesie są momenty kluczowe dla rozwoju i wtedy potrzebna jest właściwa decyzja. Dowiesz się jak ja podejmować i gdzie kończy się demokracja w procesie decyzyjnym. To wszystko pozwoli Ci skutecznie zarządzać poprzez cele i skupiać cały zespół na ich realizacji. W całym procesie potrzebne są miary i powiedzenie sprawdzam. Poznasz metody zarzadzania aktywnością, a nie wynikiem. Wynik to historia, na która już nie możesz wpłynąć.

SPRZEDAŻ … – Ta część kursu pozwoli Ci zrozumieć różnice pomiędzy różnego rodzajami sprzedaży. Każdy rodzaj ma swoją charakterystykę i wymaga zarówno od sprzedawcy jak i menedżera wiedzy. Wiedzy o tym, kiedy klient podejmuje decyzje, jakie ma blokady. Jak długo powinna trwać faza badania i czy w ogóle jest konieczna. Nauczysz się jak zrobić z Twojego klienta ambasadora Twojej marki czy też produktu. To wszystko pozwoli Ci przygotować handlowca i siebie do tego, żeby być bardziej efektywnym. Żeby wskaźnik udanych transakcji był na poziomie 70% – 80%. Poznasz metodę sprzedaży opartą o konkretną sekwencje pytań i nie będą to pytania zamknięte czy też otwarte – to już prehistoria. Dowiesz się, dlaczego tradycyjne techniki zamykania transakcji już nie działają tak skutecznie jak kiedyś.

Dowiesz się czym różni się sprzedaż produktu od sprzedaży biznesu. Będziesz mógł zdecydować, czy chcesz być sprzedawcą czy przedsiębiorcą?

SKUTECZNOŚĆ NA MAX –Ta część kursu da Ci konkretne narzędzia wspierające efektywność osobistą jak i menedżerska. Pozwoli Ci to w krótkim czasie podnieść skuteczność zespołu i poprawić wynik biznesowy o kilkadziesiąt procent. Będziesz budował swój plan działań w sposób bardziej efektywny. Plan, który wdrożysz pozwoli wznieść skuteczność Twoja i Twojego zespołu na zupełnie nowy poziom biznesowy. To wszystko oparte jest na wiedzy naukowej oraz praktyce sprawdzonej w wielu organizacjach – również takich o zasięgu międzynarodowym. Nikt nie ma czasu na to by go tracić, a to znaczy, że Twoja efektywność bezpośrednio wpływa na efektywność biznesu. Nauczysz się jak swoja skuteczność wprowadzić na najwyższy poziom