Instytut
Zarządzania

Celem studiów jest przekazanie  słuchaczom aktualnej wiedzy dotyczącej zarządzania wybranymi obszarami działalności organizacji,  z punktu widzenia problemów psychologicznych, które z tymi obszarami się wiążą.  Uwaga skoncentrowana zostanie przede wszystkim na aspektach związanych z zarządzaniem ludźmi i marketingiem. W programie studiów uwzględniono specyficzne zadania i trudne sytuacje, które pojawiają się życiu zawodowym. Studia pozwalają lepiej zrozumieć psychologiczne mechanizmy zachowań człowieka w wyżej wymienionych sytuacjach.

 

Większość osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach i innych instytucjach to osoby o wykształceniu, technicznym, ekonomicznym lub prawniczym i o ile z reguły posiadają  tzw. „twarde” kompetencje potrzebne do zarządzania, to często zgłaszają potrzebę uzupełnienia ich o kompetencje „miękkie”. Osoby zajmujące się zarządzaniem podkreślają, że  zgłębienie psychologicznych aspektów kierowania ludźmi wpływa znacząco na podniesienie skuteczności ich pracy. Również znajomość psychologicznych uwarunkowań zachowania  klientów i kontrahentów jest istotnym czynnikiem zwiększającym szanse na sukces w działalności biznesowej.

 

Studia skierowane są więc do wszystkich osób zainteresowanych psychologicznym podejściem do zarządzania, w szczególności zaś do przedsiębiorców oraz menedżerów wszystkich szczebli,  zamierzających  uzupełnić swoje kompetencje kierownicze.