Instytut
Zarządzania

 

dr Anna Śleszyńska - Świderska
Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-19
a.sleszynska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225
 

konsultacje zdalne czwartek 9.45-11.15

*forma zdalna - poprzez e-mail lub za  pośrednictwem platformy MS Teams nazwa użytkownika: a.sleszynska@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate