Instytut
Zarządzania

 

dr Anna Śleszyńska - Świderska
Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-19
a.sleszynska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225
 

Konsultacje

Konsultacje w czerwcu odbywają się w czwartki w godz. 16.30-18.00

Konsultacje z dnia 18.06 są przełozone na dzień 25.06 na godz. 15.00-16.30

 

 

 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate