Instytut
Zarządzania

 

dr Anna Augustyn

Katedra Finansów

Zakład Finansów i Rachunkowości

(085) 745-77-25
a.augustyn@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229
konsultacje: środa 11.30-13.00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate