Instytut
Zarządzania

mgr Angelika Andrzejczyk

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa

(085) 745-77-06
a.andrzejczyk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 202

konsultacje: czwartki w godz. 09.45 – 11.15