Instytut
Zarządzania

mgr Angelika Andrzejczyk

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa

(085) 745-77-06
a.andrzejczyk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje: piątek w godz. 18.15 – 19.45

 

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 • finanse przedsiębiorstw,
 • technologie informacyjne,
 • przedsiębiorczość,
 • przedsiębiorca,
 • laureatka Diamentowego Grantu

Działalność dydaktyczna

 • finanse przedsiębiorstw,
 • technologie informacyjne,
 • corporate finance

Pełnione funkcje

 • Opiekun koła SKP (Studenckie Naukowe Koło Przedsiębiorczości),
 • Członek komisji ds. jakości

Najważniejsze publikacje

 • Wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości. Raport z badań, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Białymstoku,  Białystok 2016, ISBN: 978-83-917772-3-7
 • The state of entrepreneurship in Poland: an empirical analysis, Marketing i Rynek, 09/2021, 2021, s. 23-32, j. publikacji: angielski, miejsce publikacji Warszawa, ISBN: 1231-7853, DOI: 10.33226/1231-7853.2021.8.3
 • Współpraca Instytucji Otoczenia Biznesu i uczelni wyższych w obszarze edukacji przedsiębiorczej, Przegląd Organizacji, 2018 Nr 4, s. 20-26, język publikacji: polski i angielski, (współautor)
 • Entrepreneurial Attitude and Education of Entrepreneurs from the Podlaskie Voivodeship, Óbuda University e-Bulletin, Vol. 7, No. 1 (2017), Óbuda University, ISSN 2062-2872
 • Przedsiębiorczość studentów województwa podlaskiego, Studia ekonomiczne, NR 6(84) 2016, Miejsce publikacji: Białystok 2016, język publikacji: polski i angielski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISSN 1506-7637 s. 142-170, DOI: 10.15290/ose.2016.06.84.11
 • Wybrane formy edukacji a kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży akademickiej, Horyzonty Wychowania, Vol 15, No 34 (2016), ISSN: 2391-9485 s. 175-193, DOI: 10.17399/HW.2016.1534010
 • Metody badań edukacji przedsiębiorczej, Przedsiębiorczość-Edukacja, 12 (2016), ISSN 2083-3296
 • Formy edukacji sprzyjające kształtowaniu postaw przedsiębiorczych-próba oceny, Marketing i Rynek, 3 (CD) (2016), ISSN 1231-7853
 • Poglądy młodzieży akademickiej studiów ekonomicznych o przedsiębiorczości i determinantach jej rozwoju, Studia ekonomiczne, Nr 6 (72) 2014, Miejsce publikacji: Białystok 2014 (Wydane w 2015), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISSN 1506-7637 s. 217-235, DOI: 10.15290/ose.2014.06.72.15 (współautor)
 • Elementy rozwoju województwa podlaskiego na tle Polski z uwzględnieniem przedsiębiorczości, s. 100-131 [w:] M. Proniewski (red.), Gospodarka-przedsiębiorstwo-region: wybrane aspekty, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020