Instytut
Zarządzania

 

dr Andrzej Kondej
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-15
andrzej.kondej@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136

konsultacje: piątek 14.45 - 16.15

*forma zdalna - poprzez e-mail lub za  pośrednictwem platformy MS Teams nazwa użytkownika: andrzej.kondej@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate