Instytut
Zarządzania

 

dr Andrzej Kondej
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-15
andrzej.kondej@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136

konsultacje: środa 13.00 - 14.30

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw
 • Prognozowanie rozwoju rynku FMCG w Polsce
 • Organizacja działalności handlowej
 • Analiza struktury i rozwoju handlu detalicznego

Uczestnik stażu naukowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie strategiczne
 • Handel hurtowy i detaliczny
 • Podstawy zarządzania
 • Organizacja i zarządzanie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Reklama i public relations
 • Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych

Pełnione funkcje

 • Członek Rady Instytutu Zarządzania
 • Członek Zespołu ds. Promocji
 • Ekspert w Komisji ds. Dydaktyki Kompetencje menedżerów jako determinanta konkurencyjności MSP realizowanego w ramach Badań Młodych Naukowców

Najważniejsze publikacje

 1. Economic development in Poland: a local perspective”, [w:] European Business Review, MCB University Press, Volume 96, Number 2/1996, (współautorstwo). [ISSN: 0955-534X]
 2. „Marketingowa koncepcja aktywizacji zatrudnienia w okresie intensywnego rozwoju gospodarczego”, [w:] Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu, red. nauk. A. Chmielak, B. Plawgo, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2007. [ISBN: 978-83-60571-02-6]
 3. „Przeobrażenia w strukturze polskiego handlu detalicznego na przykładzie Łomży” [w:] Zasoby ludzkie na współczesnym rynku pracy: wyzwania i doświadczenia, red. nauk. A. Chmielak, M. Skarzyński, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2005. [ISBN: 83-922021-4-7]
 4. Multi-formatted character of the concentration of retail food market in Poland, Optimum Economic Studies, Bialystok, 4/2018
 5. Transformacja handlu detalicznego FMCG w Polsce po 1989 roku, Annales Ethics in Economic Life, Łódź, 01/2019
 6. Innowacyjność w handlu detalicznym branży FMCG jako metoda zdobycia przewagi jakościowej na konkurencyjnym rynku, Instytut Prawoznawstwa w Grodnie, Białoruś, 04/ 2019
 7. The level of consumers' income and the development and structure of retail trade on the example of Wielkopolskie and Podlaskie regions, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 02/2021

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate