Instytut
Zarządzania

 

dr Andrzej Kondej
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-15
andrzej.kondej@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136
konsultacje: poniedziałek 13.00 - 14.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate