Instytut
Zarządzania

Akademiki

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domu Studenta na rok ak. 2020/2021: 

Termin Czynności
Student kontynuujący studia

Student przyjęty na studia od roku ak. 2020/2021 (I i II stopnia)

od 22.07.2020 r.

godz. 00.01

od 31.08.2020 r.

godz. 00.01

Uruchomienie generowania wniosków w USOSweb UwB

10.08.2020 r.

godz. 23.59

15.09.2020 r.

godz. 23.59

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w USOSweb UwB

od 11.08.2020 r.

do 13.08.2020 r.

od 16.09.2020 r.

do 18.09.2020 r.

Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych

od 14. 08.2020 r.

do 17.08.2020 r.

od 19.09.2020 r.

do 20.09.2020 r.

Potwierdzenie przyjęcia przydziałów miejsc przez studentów USOSweb UwB
18.08.2020 r. 21.09.2020 r. Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału miejsca w Domu Studenta.

                    

Miejsca w domach studenta  przyznawane są na wniosek studenta złożony w USOSweb UwB.

Przed wypełnieniem wniosku należy wypełnić Oświadczenie o dochodach (również w USOSweb). Nie dotyczy to studentów, którzy w roku ak. 2019/2020 ubiegali się o stypendium socjalne (mają zaakceptowane ww. Oświadczenie w systemie), a ich sytuacja dochodowa i rodzinna pozostaje bez zmian.

Do oświadczenia należy dołączyć (w formie elektronicznej: skany/zdjęcia) dokumenty o dochodach i składzie rodziny (rokiem bazowym jest rok 2018, ale prosze nie zapominać o udokumentowaniu utraty/uzyskania dochodu).

 

Odpłatności za zakwaterowanie w roku ak. 2020/2021  - Komunikat nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 roku

 

Informacje na temat miejsc w domach studenta (dotyczy studentów Instytutu Zarządzania UwB) można uzyskać na Wydziale w pokoju 134 lub pod numerem telefonu 85 745 77 15.

W pierwszej kolejności miejsca w domu studenckim przyznawane są studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, którym codziennny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

 

Pytania dotyczące akademika (kaucji, warunków, panujących zasad, wolnych miejsc w trakcie roku akademickiego) proszę kierować do administracji Domu Studenta, dostępnej pod numerami telefonów 85 745 7899 i 85 745 7898 oraz pod adresem ds1@uwb.edu.pl.