Instytut
Zarządzania

Akademiki

 

Studenci, którym przyznano miejsce w Domu Studenta będą mogli kwaterować się od 26 września (Sobota 9.00-14.00), niedziela 10.00-13.00.

 

 

Miejsca w domach studenta  przyznawane są na wniosek studenta złożony w USOSweb UwB.

Przed wypełnieniem wniosku należy wypełnić Oświadczenie o dochodach (również w USOSweb). Nie dotyczy to studentów, którzy w roku ak. 2019/2020 ubiegali się o stypendium socjalne (mają zaakceptowane ww. Oświadczenie w systemie), a ich sytuacja dochodowa i rodzinna pozostaje bez zmian.

Do oświadczenia należy dołączyć (w formie elektronicznej: skany/zdjęcia) dokumenty o dochodach i składzie rodziny (rokiem bazowym jest rok 2018, ale prosze nie zapominać o udokumentowaniu utraty/uzyskania dochodu).

 

Odpłatności za zakwaterowanie w roku ak. 2020/2021  - Komunikat nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 roku

 

Informacje na temat miejsc w domach studenta (dotyczy studentów Instytutu Zarządzania UwB) można uzyskać na Wydziale w pokoju 134 lub pod numerem telefonu 85 745 77 15.

W pierwszej kolejności miejsca w domu studenckim przyznawane są studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, którym codziennny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

 

Pytania dotyczące akademika (kaucji, warunków, panujących zasad, wolnych miejsc w trakcie roku akademickiego) proszę kierować do administracji Domu Studenta, dostępnej pod numerami telefonów 85 745 7899 i 85 745 7898 oraz pod adresem ds1@uwb.edu.pl.