Instytut
Zarządzania

Terminarz zjazdów studiów niestacjonarnych
w Instytucie Zarządzania UwB

Semestr zimowy 2020/2021

 

Nr zjazdu

Pierwsze roczniki

Studia podyplomowe

1

24.10.20 - 25.10.20

2

14.11.20 - 15.11.20

3

28.11.20 - 29.11.20

4

12.12.20 - 13.12.20

5

09.01.21 - 10.01.21

6

23.01.21 - 24.01.21

7

06.02.21 - 07.02.21

8

13.02.21 -14.02.21

 

Semestr letni 2020/2021

 

Nr zjazdu

Pierwsze roczniki

Studia podyplomowe

1

13.03.21 - 14.03.21

2

27.03.21 - 28.03.21

3

17.04.21 - 18.04.21

4

08.05.21 - 09.05.21

5

22.05.21 - 23.05.21

6

05.06.21 - 06.06.21

7

19.06.21 - 20.06.21

8

26.06.21 - 27.06.21

 

Sesje egzaminacyjne

studiów niestacjonarnych

Pierwsze roczniki
Studia podyplomowe

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

15.02.2021 – 28.02.2021

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

01.03.2021 – 07.03.2021

Sesja egzaminacyjna semestru letniego

28.06.2021 – 11.07.2021

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

12.07.2021 – 18.07.2020